ดูแลสวน

ดูแลสวนอย่างไรให้ต้นไม้สวยตลอดปี

นอกจากการปลูกต้นไม่ เคลื่อนย้ายให้ถูกวิธีแล้ว อีกขั้นตอนต่อมาของการปลูกต้นไม้ คือการดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม และผลิดอกออกใบตลอดทั้งปี แต่จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ