บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน หรือบ้านที่จะทำให้เราใช้กระแสไฟฟ้าลดลง กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะโลกที่ร้อนขึ้นทุกวัน ทำให้เราต้องหันมาช่วยกันประหยัดพลังงานกันมากขึ้น รวมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันหากต้องมาจ่ายค่าไฟหลายๆ พันทุกเดือน เมื่อคำนวนดูแล้วก็หมดค่าเสียหายไปไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ