เทคนิคแต่งบ้านรับ 3 ฤดู

บ้านเรานั้นแม้จะร้อนชื้นเป็นหลัก แต่ก็มีเรื่องของความแตกต่างของฤดูกาลให้ต้องคำนึงถึงด้วย แต่อย่างไรให้เหมาะกับช่วงอากาศต่างๆ เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ